Szczegóły oferty

Buków

Buków

Działka - sprzedaż 125 000 PLN 156,25PLN/m 2
 / 800 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Na sprzedaż działka budowlana w miejscowości Buków, o powierzchni 8 ar.

LOKALIZACJA:
Prezentowana nieruchomość gruntowa znajduje się w miejscowości Buków, powiecie krakowskim, gmina Mogilany, na zachód od Mogilan. Świetne połączenie z Zakopianką, w przeciągu 30-60 minut w zależności od natężenia ruchu można dostać się do centrum Krakowa. Odległości od punktów użyteczności publicznej:
- kościół - 5 min samochodem, 3,3 km
- najbliższy sklep - 3-4 min pieszo, 300 metrów
- przychodnia - 7 min samochodem, 3,7 km
- przedszkole - 4 min samochodem, 2,8 km
- szkoła podstawowa - 450 metrów,
- gimnazjum - 6 min samochodem, 3,9 km
- liceum - 12 min samochodem, 8,6 km
- Apteka - 6 min samochodem, 3,7 km
- Poczta - 6 min samochodem, 3,7 km
- Urząd Gminy Mogilany - 5 min samochodem, 3,7 km

DZIAŁKA:
Powierzchnia prezentowanej działki to ok. 800 m2. Według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działki to MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Kształt działki - zbliżony do prostokąta. Wymiary: 48 m x 17 m

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod:
1) lokalizację zabudowy jednorodzinnej w układzie wolnostojącym,
2) lokalizację obiektów usługowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki, rzemiosła.
Dopuszczalne przeznaczenie m.in.
1) lokalizację zabudowy jednorodzinnej w układzie bliźniaczym,
2) lokalizację budynków użyteczności publicznej,
3) lokalizację budynków gospodarczych i garaży.

Warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zabudowę na 50% powierzchni działki znajdującej się w terenach budowlanych,
2_ minimum 30% powierzchni nowych działek budowlanych znajdującej się w terenach budowlanych urządzić należy jako powierzchnię biologicznie czynną,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej oraz atrialnej,

Warunki kształtowania zabudowy
1) budynki mogą być realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) nowe budynki mieszkalne sytuowane mają być kalenicowo lub szczytowo do drogi publicznej
3) rzut nowych i rozbudowywanych (nie dotyczy nadbudowy) budynków ma mieć kształt prostokąta lub złożonego z prostokątów; stosunek boków zawierać się powinien w przedziale 1:1,2 do 1:2,5,
4) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno – zagrodowych, gospodarczych związanych z produkcją rolną nie może przekraczać 9,5 m,
5) wysokość garaży i budynków gospodarczych nie związanych z produkcją rolną nie może przekraczać 7,0 m,
6) wysokość podmurówki na terenie płaskim nie może przekraczać 1,2 m; w przypadku spadku terenu – wysokość ta – liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej – nie może przekraczać 1,4 m,
7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 35 - 45 stopni z wysuniętym przed lico budynku okapem,
8) obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,
9) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi oraz budowę tzw. „jaskółek”. Lukarny i „jaskółki” należy budować z daszkami o jednakowym kącie nachylenia połaci, zgodnym z kątem nachylenia głównych połaci dachu, z zachowaniem kolorystyki i materiału głównych połaci dachu,
10) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego garaży i budynków gospodarczych oraz przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego, jednak nie mniej niż 20 stopni
11) dopuszcza się stosowanie fragmentarycznego obniżenia okapu,
12) materiały wykończeniowe: tynki – w jasnych, stonowanych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - ceramiczne, inne,
13) kolorystyka dachów - utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym, ciemnozielonym, grafitowym.

MEDIA:
- woda - sąsiednia działka,
- gaz - sąsiednia działka,
- energia elektryczna - sąsiednia działka,
- kanalizacja - szambo

FINANSE:
- 125 000 zł
- prowizja dla biura nieruchomości.
- PCC 2%

Serdecznie polecam!
Bardzo proszę o kontakt lub wypełnienie formularza na stronie:
http://www.gamp-krakow.pl/zglos-poszukiwanie/
na pewno znajdziemy idealną nieruchomość, spełniającą Państwa preferencje.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.gamp-krakow.pl

KONTAKT DO AGENTA:
Maciej Pacholec
+48 798 435 650
maciej@grupagamp.pl

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego.

Maciej Pacholec

Kontakt

 
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Gamp Spółka Cywilna, z siedzibą w Krakowie (30-033) przy ul. H. Sienkiewicza 9/11 numer NIP 6772388183  w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia i usunięcia.

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Gamp Spółka Cywilna, z siedzibą w Krakowie (30-033) przy ul. H. Sienkiewicza 9/11 numer NIP 6772388183
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie.
 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych: a) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby. b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane nie jest oznaczony; Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo jak to będzie niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności