Formularz aplikacyjny

W celu aplikowania na stanowisko prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Stanowisko (na które aplikujesz)

  Załącz swoje CV

  Załącz list motywacyjny (opcjonalnie)

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby bieżącej i przyszłych rekrutacji.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia i usunięcia.


  Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Grupa Gamp sp. z o.o. (dawniej Gamp s.c.) z siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/11 numer NIP 677238818.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby bieżącej i przyszłych rekrutacji.
  Posiada Pani/Pan prawo do:
  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane nie jest oznaczony; Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo jak to będzie niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.