Zespół

Szymon Bogdalski

Karol Piwoński

Hubert Strugała

Piotr Sadowski

Mateusz Siwek

Tomasz Rutkowski

Kamil Markowski

Oskar Zapała

Julia Jabłońska

Taras Khomitskyy

Alicja Kulesza

Przemysław Lorek